Korporacja Feniks


Korporacja Prawno-Finansowa FENIKS

Korporacja Prawno Finansowa FENIKS jest Spółką Komandytowo - Akcyjną z siedzibą w Lublinie. Działamy na terenie całej Polski ,w krajach Unii Europejskiej, wschodniej części europy: Rosja, Ukraina, Białoruś, krajach Ameryki Północnej, Azji, Afryki.

Podejmujemy się wszystkich, najtrudniejszych nawet wyzwań, związanych z codziennym życiem i problemami finansowymi oraz tych nietypowych, przed którymi wzbraniają się inne firmy.Pomagamy we wszystkich możliwych przypadkach, gdzie mamy do czynienia ze szkodą i odpowiedzialnością .

W większości przypadków nasze honorarium pobieramy dopiero po wypłacie należnych klientom kwot.

Traktując z należną powagą naszych Klientów i mając na uwadze ochronę ich interesów zawarliśmy ubezpieczenie z tytułu OC na kwotę 1.000.000 PLN
 Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń i świadczeń powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz zdarzeń takich jak choroby zawodowe i błędy w sztuce lekarskiej i innych, z których wynika odpowiedzialność cywilna wobec osoby poszkodowanej.

Leasing

Przy współpracy z czołowymi firmami leasingowymi podmiotom gospodarczym oferujemy usługi pośrednictwa w skorzystaniu z tej efektywnej ekonomicznie formy finansowania inwestycji.

Leasing nie wymaga angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorce czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Potencjalnym klientom oferujemy leasing: ciągników samochodowych, samochodów osobowych i dostawczych, samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów, naczep oraz przyczep, maszyn budowlanych, sprzętów specjalistycznych

Finansowanie przy współpracy z naszą Korporacją to:  indywidualne podejście do procesu weryfikacji (zdolność kredytową oceniamy w logiczny sposób niezależnie od BIK czy KRD), maksymalnie uproszczone procedury bez zaświadczeń z ZUS i US, elastyczne zarządzanie ryzykiem (ujemny bilans finansowy nie dyskwalifikuje), refinansujemy środki trwałe bez ograniczeń (leasing zwrotny), umożliwiamy wymianę pojazdów w trakcie trwania umowy leasingu a także po jej zakończeniu

Factoring i doradztwo podatkowe

Zapewniamy szeroką na polskim rynku finansowym gamę usług factoringowych, świadczonych przez czołowe zachodnioeuropejskie banki i podmioty gospodarcze. Zapewniamy także obsługę specjalistyczną z zakresu rozliczenia dotacji unijnych oraz podatków.
 
Świadczony przez naszą Korporację zakres usług jest bardzo szeroki i obejmuje:

Służebność przesyłu

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotyczącym uzyskania odszkodowania przez właścicieli gruntów , przez które biegną urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej itp. nasza Korporacja podjęła się zadania pomocy właścicielom gruntów w uzyskaniu takiego odszkodowania jak również pomocy w doprowadzeniu do zawarcia umowy między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym, który zgodnie z wolą właściciela gruntu winien dokonać na jego rzecz zapłaty za używanie tych gruntów.

Windykacja

Skutecznie odzyskujemy pieniądze utracone w wyniku transakcji z nie uczciwymi kontrahentami, a także, gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta lub błędów organów państwowych, w tym Urzędu Skarbowego. Podejmujemy się windykacji od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych.

Reprywatyzacja

Korporacja “Feniks” przyjmuje do wykonania usługę polegającą na odzyskaniu prawa własności majątku upaństwowionego wskutek działań nacjonalizacyjnych po II Wojnie Światowej, a w przypadku nie możności uzyskania prawa własności ,odszkodowania lub zadośćuczynienia na rzecz uprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. Nasi prawnicy dokładają wszelkiej staranności aby skutecznie odzyskać to, co zawsze było Państwa własnością i słusznie się Państwu należy.

Mienie zabużańskie

Nasi prawnicy oferują pomoc w uzyskaniu rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej. Przystępują również do czynności wszczętych w tym celu przez uprawnione osoby,które złożyły już wniosek o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty i kontynuują podjęte przez Wnioskodawców czynności. Współpracujący z Korporacją rzeczoznawcy realizują wyceny pozostawionych nieruchomości w sposób fachowy i rzetelny mając na uwadze słuszny interes klienta.

Usługi detektywistyczne

Współpracujący z nami detektywi podejmą się rozwiązania nawet najtrudniejszych spraw cywilnych, gospodarczych i karnych zwłaszcza wyłudzeń i oszustw. Zatrudniamy do tego celu najlepszych profesjonalistów, doświadczonych wieloletnią pracą w wydziałach przestępczości gospodarczej oraz przestępczości zorganizowanej.W wielu sprawach pozyskanymi informacjami wspieramy organy ścigania.Zadbaj, aby ochroną Twoich interesów
zajęło się grono specjalistów.Korporacja Prawno Finansowa FENIKS
Spółka Komandytowo - Akcyjna
.